مطالب مرتبط:

مسئول مالی و نظامی طالبان در قندوز کشته شدند

در زون شمال و شمال شرق کشور علاوه بر کشته وزخمی شدن 9 نفر تروریست 3 عراده واسطه نقلیه ویک دیپوی مهمات آنان ازبی...

مطالب اخیر