مطالب مرتبط:

فساد در گمرگ هرات وجود دارد

طی جریان سال جاری بیش از ۱۵۰ کارمند دولتی، که بیشترشان در ادارات پر در آمد ایفای وظیفه می‌کردند، به دلیل دست دا...

مطالب اخیر