مطالب مرتبط:

افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل بسته بودن مرز ایران در هرات و فراه

از یک هفته پیش به این سو، بیش از ۳ هزار موتر ترانزیتی در مرز ایران و افغانستان به دلیل نداشتن جواز سیر و عدم پر...

مطالب اخیر