مطالب مرتبط:

صدور ویزا برای افغانستانی های همکار با ارتش آمریکا متوقف میشود

پیام آفتاب: وزارت خارجه امریکا اعلام کردکه به زودی سقف صدور ویزا برای اتباع افغانستانی که به عنوان مترجم همزمان...

مطالب اخیر