مطالب مرتبط:

محمدعمر داوودزی: حکومت لویه جرگه مشورتی را پیرامون صلح تدویر کند

محمد عمر داوود زی، وزیر پیشین وزارت امور داخله و از سران شورای ثبات و حراست افغانستان، در بیست و دومین سالگرد ش...

مطالب اخیر