مطالب مرتبط:

آمریکا برای خارج کردن جنگ افغانستان از بن‌بست، روی یک استراتیژی جدید کار می‌کند

ایالات متحده آمریکا روی استراتیژی ای کار می‌کند تا با افزایش نیروهای تازه‌نفس جنگ افغانستان را از بن‌بست موجود ...

مطالب اخیر