مطالب مرتبط:

طراح حمله تروریستی به جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل کشته شد

ریاست عمومی امنیت ملی از کشته شدن دو قوماندان ارشد داعش به شمول یکی از سازمان دهندگان حمله تروریستی به جنبش روش...

مطالب اخیر