مطالب مرتبط:

شهادت هشت پولیس محلی زابل توسط دو پولیس همکار طالبان

دو پولیس خودفروخته به طالبان ، هشت پولیس در حال خدمت در ولسوالی شینکه زابل را به شهادت رساندند.

مطالب اخیر