مطالب مرتبط:

وضعیت معارف غور در سال آینده بهبود می یابد

رئیس اداره معارف غور می گوید: با آن‌که سال ۹۵ سالی پرچالش برای معارف غور بوده اما آنان امیدوارند تا بتوانند با ...

مطالب اخیر