مطالب مرتبط:

جاسوسی سیا از طریق تلویزیون خاموش

روزنامه نیویورک تایمز نوشت که اسناد منتشر شده در ویکی لیکس نشان می دهد که سیا ویروس هایی برای آسیب رساندن به دس...

مطالب اخیر