مطالب مرتبط:

د افغانستان د ثبات لپاره باید افغان ځواکونه پیاوړي کړای شي

په ملګرو ملتونو کې د چین هېواد دایمي استازي وو هایتااو وايي، د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره باید د دغه هېواد...

مطالب اخیر