مطالب مرتبط:

افغانستان رسماً از پاکستان به سازمان ملل متحد شکایت کرد

افغانستان رسماً از پاکستان به سازمان ملل متحد شکایت کرد. نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست دیر...

مطالب اخیر