مطالب مرتبط:

حلقاتی به دنبال بدنام کردن روسیه در افغانستان اند

وزارت امور خارجه روسیه گفته است که حلقاتی در داخل و خارج افغانستان با راه‌اندازی کمپین‌ها سعی دارند تا نقش مهم ...

مطالب اخیر