مطالب مرتبط:

پاکستان قصد دارد چهار دروازه بالای خط دیورند ایجاد کند

حکومت پاکستان می گوید برای نظارت از عبور و مرور دهشت افگنان روی اعمار چهار دروازه جدید بالای خط دیورند غور می کند.

مطالب اخیر