مطالب مرتبط:

کودکان افغانستانی موفق ترین دانش آموزان مهاجر در کشور هالند

گزارش مرکز آمار هالند، دانش‌آموزانی که در پایان دهه ۹۰ از افغانستان و ایران در هالند پناهنده شدند، به لحاظ آموز...

مطالب اخیر