مطالب مرتبط:

شما در خارج عزت ندارید

مراسم یادبود از سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری به دست طالبان در کابل تجلیل بعمل آمد. محمد کریم خلیلی رهبر وحدت ...

مطالب اخیر