مطالب مرتبط:

غنی: مزاری شهید وحدت ملی است

مراسم یادبود از سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری به دست طالبان در کابل تجلیل بعمل آمد. داکتر محمد اشرف غنی رییس ج...

مطالب اخیر