مطالب مرتبط:

حدیث روز: اگر ایمان دارید، به وعده خود وفا کنید

«من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیف اذا وعد» (تحف العقول، ص 45) هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد پس به وعده...

مطالب اخیر