مطالب مرتبط:

هشدار امام جمعه شرق کابل درباره پروژه اسلام زدایی و دین ستیزی در افغانستان

امام جمعه کابل گفت: حربه اسلام زدایی و تفکیک دین از زندگی عملی یک پروژه است و دین ستیزان می خواهند اسلام را مان...

مطالب اخیر