مطالب مرتبط:

نمایش ثروت در کابل می تواند به مجازات مرگ منجر شود

آدم ربایی و اخاذی در کابل تبدیل به یک صنعت خاص شده، در حالی که موتر دزدی معمول است، در حقیقت شهر کابل، چنان ممل...

مطالب اخیر