مطالب مرتبط:

برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان نباید منتظر کشورهای خارجی باشیم

محمدکریم خلیلی معاون نخست شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در مراسم گرامیداشت از شهادت عبدالعلی ...

مطالب اخیر