مطالب مرتبط:

تشدید ناامنی ها؛ امریکا بازمی گردد

بازگشت دوباره نظامیان امریکایی به افغانستان، هرگز به معنای بهبود وضعیت نیست؛ زیرا این امر، به احتمال قوی، موجب ...

مطالب اخیر