مطالب مرتبط:

داشتن ثروت در افغانستان می‌تواند به مثابه حکم اعدام باشد

در حالیکه اختطاف اتباع خارجی در افغانستان، در سرخط مطبوعات داخلی و بین المللی قرار می‌گیرد، اما موارد اختطاف اف...

مطالب اخیر