مطالب مرتبط:

ثبت ۲۴ هزار رویداد امنیتی در افغانستان از سوی سازمان ملل

سازمان ملل در جریان یک سال، حدود ۲۴۰۰۰ رویداد امنیتی را در افغانستان ثبت کرده که این آمار، افزایش ۵ درصدی را نس...

مطالب اخیر