مطالب مرتبط:

ناامنی ها در افغانستان چین را نگران ساخته است

چینگ گوپینگ کمشنر امنیت و مبارزه با تروریزم چین گفته‌است، کشورش باید از نزدیک بررسی کند که آیا افغانستان در حال...

مطالب اخیر