مطالب مرتبط:

حدود 70 درصد مکاتب پکتیا ساختما ندارند!

پیام آفتاب: از مجموع مکتب‌های ولایت پکتیا صرفاً 33 درصد دارای ساختمان اند؛ یعنی از 360 مکتب تنها 120 مکتب ساختم...

مطالب اخیر