مطالب مرتبط:

سیستم آبیاری در باغ های افغانستان قطره ای می شود

مقام‌های وزارت زراعت می‌گویند که بر بنیاد برنامه‌های این وزارت، شیوۀ آبیاری قطره‌یی در باغ‌ها نیز رواج داده خوا...

مطالب اخیر