مطالب مرتبط:

جنرال جوزف وتل خواهان افزایش نیروهای امریکا در افغانستان شد.

جنرال جوزف وتل قومندان ستاد مرکزی اردوی امریکا در کمیته نیروهای مسلح مشرانو جرگه این کشور گفت: برای اطمینان بیش...

مطالب اخیر