مطالب مرتبط:

نا امنی ها برای مردم افغانستان قابل تحمل نیست/ حکومت به بن بست رسیده است

عمر داوودزی: وضعیت ناامنی ها در سراسر کشور به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است و حکومت نه در عرصه جنگ و نه در ع...

مطالب اخیر