مطالب مرتبط:

سازمان ملل متحد: اوضاع امنیتی افغانستان وخیم‌تر شده است

گزارش سازمان ملل در باره وضعیت افغانستان می‌گوید وخامت اوضاع امنیتی این کشور افزایش یافته است و نبرد میان نیروه...

مطالب اخیر