مطالب مرتبط:

یک سرباز با کلاشینکف چه می تواند بکند؟

در نبود اداره قوی هر خاینی توانست طیاره و سلاح و مهمات و توپ ها را به پاکستان بفروشد. ()، محسن مختار، آگاه مسای...

مطالب اخیر