مطالب مرتبط:

ضعف نهادهای امنیتی، دشمن را قوی تر کرده است

حملات مرگبار انتحاری و دهشت افکنانه همه روزه از شهروندان افغانستان قربانی می گیرد و روزگذشته هم حمله بر بیمارست...

مطالب اخیر