مطالب مرتبط:

ایران ۷۵ قلم داروی دام به افغانستان صادر می‌کند

مدیرعامل شرکت رویان داروی سمنان گفت: ۷۵ قلم داروی دام از ایران به افغانستان صادر می‌شود.

مطالب اخیر