مطالب مرتبط:

جنگ افغانستان، جنگی ساختگی است و واقعی نیست

وزیر داخله قبلی اعلام می کند که نفوذی های دشمن درون ما است. ولی پس چرا با آنها برخورد نمی شود؟ به گزارش شبکه اط...

مطالب اخیر