مطالب مرتبط:

حامیان خارجی در افغانستان صادق نبوده اند

کشورهای کمک کننده به دنبال اهداف و منافع خود در افغانستان هستند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، مولوی ...

مطالب اخیر