مطالب مرتبط:

شاید سیاستگران عوامل تربیت شده پاکستان باشند

وقتی در مجلس نماینده ای بر نماینده دیگر اعتراض کند که طالبان را تروریست نخوانید؛ روشن است که حمایت هایی هر چند ...

مطالب اخیر