مطالب مرتبط:

تصاویر/سمینار علمی تحت عنوان “عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مزاری(ره)” در دانشگاه فردوسی مشهد مقدس برگزار شد.

تازه ترین اخبار ورزشی افغانستان، حوادث افغانستان، فرهنگی اجتماعی افغانستان، سیاسی و اقتصادی افغانستان، آسیای مر...

مطالب اخیر