مطالب مرتبط:

ویزای آمریکا برای مترجمان افغانستانی رو به اتمام است

ویزاهایی آمریکا که در قالب برنامه حمایت از کارکنان محلی ارتش در افغانستان صادر می‌شود، رو به اتمام است. وزارت خ...

مطالب اخیر