مطالب مرتبط:

سخنی پیرامون پیشینهٔ احزاب سیاسی در افغانستان / سید ضیا فرهنگ

میرمحمدصدیق فرهنگ در کتاب «خاطرات» خود می‌گوید که اعضای مؤسس کوشیدند که یک نفر از روحانیون کشور نیز در جملهٔ مؤ...

مطالب اخیر