مطالب مرتبط:

پاکستان، اسلام‌گرایی و ترس از ملی‌گرایی افغان‌ها

از آوان تجزیهٔ شبه‌قارهٔ هند، پاکستان در ترس از ظهور قوم‌گرایی در پاکستان و ملی‌گرایی افغان‌ها در افغانستان زیس...

مطالب اخیر