مطالب مرتبط:

تقلیلِ سند شهروندی به سندِ قومی و قبیله‌ای

شناس‌نامه یا تذکرهٔ تابعیت، سند و هویتِ شهروندی هر کشور است، اما این سند را دولتِ افغانستان ـ به ریاست اشرف‌غنی...

مطالب اخیر