مطالب مرتبط:

تاجران افغان: راه آسیای میانه و ایران مساعد و مطمین است

تاجران افغان می‌گویند که راه ایران و آسیای میانه برای تجارت «بسیار مساعد و مطمین» است و از این راه‌ها برای انتق...

مطالب اخیر