مطالب مرتبط:

اسپنتا: عدم تحقق آرمان‌ها موجب افسردگی جامعهٔ افغانستان گردید

فروپاشی طالبان برای جامعهٔ افغانستان چنین بستر سیاسی، اجتماعی و مهم‌تر از آن روانی را به وجود آورد. اما عدم تحق...

مطالب اخیر