مطالب مرتبط:

شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان بحث می‌کند

قرار است شورای امنیت ملل متحد امروز دربارۀ افغانستان جلسه دایر کند. یوناما یا دفتر ماموریت ملل متحد در افغانستا...

مطالب اخیر