مطالب مرتبط:

کمیسیون تدارکات ملی ۴ قرارداد به ارزش ۶۰۰ میلیون افغانی را تصویب کرد

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که در نشست کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور، چهار قرارداد به ارزش حدود ۶۰۰ میلیون افغانی به امضا رسیده است

مطالب اخیر