مطالب مرتبط:

از قومیت است که ارگ جان می گیرد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، جنگ و ناامنی که در افغانستان که زندگی مردم را مختل و هراس را تحمیل کرده...

مطالب اخیر