مطالب مرتبط:

افزایش نگرانی ها از واگذاری خدمات قونسلی وزارت خارجه به بخش خصوصی

باشنده گان افغان از برون‌سپاری خدمات قونسلی  به بخش خصوصی اظهار رضایت نداشته و می‌گویند واگذاری امور به بخش خصو...

مطالب اخیر