مطالب مرتبط:

تحقق اهداف طالبان از راه سیاسی هم ممکن شد!

  طالبان مدعی شد که وجود دفتر سیاسی این گروه در قطر نشان می‌دهد که برای آنها دستیابی به اهداف و خواسته‌هایشان ا...

مطالب اخیر