مطالب مرتبط:

پاکستان بار دیگر سرحدات خود را به روی مسافران افغان بست!

دولت پاکستان در هفته‌های اخیر سرحدات خود با افغانستان را مسدود کرده بود و هزاران مسافر افغان پشت سرحدات گیرماند...

مطالب اخیر