مطالب مرتبط:

پایان بازگشایی 48 ساعته سرحدات مشترک توسط دولت پاکستان

آریانانیوز: پاکستان پس از 48 ساعت باردیگر سرحدات خود با کشورمان را بست، گفتی است در طی این دوروز بیش از ۵۰ هزار...

مطالب اخیر